Programın Amacı

Ülkemizde bireylerin rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gereksinimleri Eğitim Fakültelerinde yer alan ve aynı adı taşıyan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü lisans mezunları tarafından karşılanmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında yer alan resmi ve özel tüm eğitim kurumlarından başlayarak Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren hastane ve ilgili kurumlara kadar uzanan çok çeşitli yerlerde görev yapmaktadır. Bu önemden hareketle ‘’Okul Danışmanlığı’’  adı altında yalnızca okulda verilecek rehberlik ve danışma hizmetlerini sunan uzmanlaşmış personel yetiştirilmesi amacıyla bir yüksek lisans programı açılması hedeflenmiştir.

• Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik veya Psikoloji Lisans mezunu olmak
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Yüksek Lisans

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)