Programın Amacı

Ülkemizde bireylerin rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gereksinimleri Eğitim Fakültelerinde yer alan ve aynı adı taşıyan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü lisans mezunları tarafından karşılanmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında yer alan resmi ve özel tüm eğitim kurumlarından başlayarak Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren hastane ve ilgili kurumlara kadar uzanan çok çeşitli yerlerde görev yapmaktadır. Bu önemden hareketle ‘’Okul Danışmanlığı’’  adı altında yalnızca okulda verilecek rehberlik ve danışma hizmetlerini sunan uzmanlaşmış personel yetiştirilmesi amacıyla bir yüksek lisans programı açılması hedeflenmiştir.

• Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik veya Psikoloji Lisans mezunu olmak
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Yüksek Lisans

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Öğrencinin;

TC. Kimlik No:

Adınız Soyadınız:

Adres:

İletişim Bilgileri

GSM:

E-posta

Kayıt Olacağı Enstitü Adı

Program Türü

DoktoraYüksek Lisans

Programın Akademik Yılı ve Dönemi

Yılı Dönemi

Kayıt Olduğu Program

Lisansüstü Program

TezliTezsizBilimsel HazırlıkÖzel ÖğrenciDosyasında Bulunması Gereken EvraklarYÜKSEK LİSANS

DOKTORA
Lisans Diploması(Noter Onaylı)
Lisans Diploması(Noter Onaylı)
Lisans Not Durum Çizelgesi(Transkript)(Noter Onaylı/Islak İmza/ E-imza)
Lisans Not Durum Çizelgesi(Transkript)(Noter Onaylı/Islak İmza/ E-imza)
ALES Sonuç Belgesi(Tezli Programları için)
ALES Sonuç Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
YDS Sonuç Belgesi
İkametgah Beyan Formu(E-Devlet Üzerinden)
Yüksek Lisans Diploması(Noter Onaylı)
Sabıka Kaydı(E-Devlet Üzerinden) Yüksek Lisans Not Durum Çizelgesi(Transkript)(Noter Onaylı/Islak İmza/ E-imza)
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Askerlik Durum Belgesi
İkametgah Beyan Formu(E-Devlet Üzerinden)
*Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü Sekreterliğinden Temin Edilecektir) Sabıka Kaydı(E-Devlet Üzerinden)

Fotoğraf
Askerlik Durum Belgesi
*Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü Sekreterliğinden Temin Edilecektir)YÜKSEK LİSANS YABANCI UYRUKLU

DOKTORA YABANCI UYRUKLU
Denklik Belgesi
Denklik Belgesi
Lisans Diploması(Aslı)
Lisans Diploması(Aslı)
Lisans Diploması Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
Lisans Diploması Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
Lisans Not Durum Çizelgesi(Transkript)(Aslı)
Lisans Not Durum Çizelgesi(Transkript)(Aslı)
Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
TÖMER Sonuç Belgesi(Aslı)
TÖMER Sonuç Belgesi(Aslı)
İkametgah Teskeresi Başvurusu
İkametgah Teskeresi Başvurusu
Pasaport Fotokopisi
Pasaport Fotokopisi
Fotoğraf
Fotoğraf